TRUE SUKI


PRODUCTS

True Suki e-Voucher

Epektibong paraan para mabigay ang grocery allowance ng pamilya, ang True Suki e-Voucher ay designed para maging hassle-free at mura kaysa magpadala ng pera sa Pilipinas.

Bukod sa nakakasiguro na secure ang pang-grocery, napapanatiling ligtas ng True Suki e-Voucher ang pamilya dahil pwedeng straight ipambayad and mga e-Vouchers sa lahat ng aming mga merchant partners na may higit 500 outlets nationwide.

True Legal

Dahil nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi na nahahanapan ng tamang solusyon ng mga OFWs ang kanilang mga legal problems sa Pilipinas. Kadalasan, kumukunsulta lamang sa abogado ang mga OFW pag malala na ang sitwasyon, at nangangailangan ng malaking pera para maayos ang mga problemang ito.

Nilalayon ng True Suki na magsilbing tulay para sa mga OFW at kanilang mga pamilya na mayroong legal issues, na makapagkunsulta sa mga abogado sa pamamaraan ng online consultations, bago pa lumala ang mga issues na ito.

Ito ang True Legal platform, ang aming digital service kung saan nakakapagkunsulta ang mga OFW sa mga lisensyado at professional na mga abogado sa paraang madali at abot-kaya.

True Med

Dahil sa pandemya, mahirap magpakonsulta sa doktor pag may sakit. Pero sa partnership ng True Suki at Kitika, maari nang magpakonsulta sa doktor ng unlimited times per month para sa inyong buong pamilya (up tp 4 family members) sa abot kayang halagang.

24/7 nakaantabay ang aming mga nurse at doktor para ma-schedule ang online call ng inyong pamilya for consultation and, kung kailangan, ay medical tests at prescriptions.